The Netherlands HumanfactorsNL

Adress web: http://www.humanfactors.nl              humanfactors.nl

President: Marijke Melles (voorzitter@humanfactors.nl)
Secretary General: Pieter Coenen (secretaris@humanfactos.nl)
Treasurer: Reinier Hoftijzer (penningmeester@humanfactors.nl

Active FEES membership

Human Factors
Human factors of ergonomie speelt in ons dagelijks werk en privéleven een belangrijke rol. Zonder dat we er vaak alert op zijn. Pas als de human factors niet in orde is valt het op. Het vakgebied human factors houdt zich bezig met het ontwerpen van de omgeving, processen en werkplekken, producten of informatie waarmee wij -de gebruikers- optimaal kunnen functioneren. Human factors is terug te vinden in auto’s en openbaar vervoer, kleding, software, handgereedschappen, machines, kantoren, productie: kortom in producten, processen en organisaties.

Wat kan human factors bijdragen aan mijn organisatie?
Naast sociale doelen (arbo) kan human factors ook bijdragen aan economische doelen van een organisatie. Met gebruiksvriendelijke producten kan een bedrijf haar klanten voordelen bieden die verder gaan dan die van concurrerende producten. Met mensvriendelijke productieprocessen kan een bedrijf de arbeidsproductiviteit verhogen en daarmee belangrijke kostenbesparingen realiseren. Vanwege het groeiend besef van het belang van mensen (klanten en medewerkers) voor het succes van organisaties, kan ergonomie van strategische waarde zijn voor het management van organisaties.